Program za računovodstvo – probajte besplatno

Jedna ste od škola ili vrtića koja ima neke od sledećih problema sa programom za računovodstvo: 

 • Knjižite ručno ili koristite zastarele programe sa slabom tehničkom podrškom.
 • Koristite posebne programe različitih proizvodjača za blagajnu, osnovna sredstva i finansije koji zahtevaju održavanje više firmi ili pojedinaca.
 • Računari blagajnika i šefa računovodstva nisu u medjusobnoj komunikaciji tj. izmene koje izvrši blagajnik ne vidi šef računovodstva i obrnuto.
 • Nemate automatizovano arhiviranje podataka. 
 • Održavanje Vašeg programa zavisi od jednog čoveka.  

Probajte besplatno i uverite se u kvalitet pre kupovine:

 • Program koji je u potpunosti prilagodjen potrebama škola i vrtića.
 • Program koji je jednostavan za korišćenje i modularan, tako da informatička pismenost korisnika skoro da uopšte nije potrebna.
 • Program koji je razvila  firma koja ima preko 3000 zadovoljnih korisnika – pravnih lica u Srbiji.
 • Program čiju podršku čini tim od 15 stručnjaka koji će odgovarati na sva Vaša pitanja i nedoumice putem telefona, e-mail-a, internet konekcije ili putem dolaska u Vaše prostorije.

Blagajnik na svom računaru dobija jedan ili dva programska modula:

1. Programski modul: Škola, za blagajnika

Prati celokupno poslovanje svih segmenata škole ili vrtića. Potreban je i blagajniku kao i šefu računovodstva. Omogućava sledeće: 

 • Upravljanje korisnicima programa i njihovim privilegijama za rad u programu. Čak i na jednom računaru mogu raditi više korisnika svako sa svog naloga.
 • Upravljanje partnerima i svim informacijama vezanih sa partnere (adreserabatidugovanjapotraživanjasaldo i dr.). Mogu da se unesu svi podaci  firmi sa kojima škola ili vrtić posluju (pib, matični broj, žirot račun, adesa…)
 • Program  automatski  jednim klikom, za unete podatke o potencijalnom partneru,  proverava da li im je račun u blokadi.
 • Upravljanje proizvodima (kategorije proizvodasirovineuslugamagacini i dr.) i uslugama. Veliki broj škola kroz proširenu delatnost pruža usluge ili ima prodaju proizvoda.
 • Upravljanje dokumentima obuhvata sva dokumenta koja se koriste u poslovanju škole ili vrtića (račun, predračun, rezervacija, revers i dr.)
 • Upravljanje izvodima iz banaka i dnevnikom blagajne.
 • Upravljanje PDV-om i pratećom dokumentacijom (knjiga ulaznih računa, knjiga primljenih računa, poreska prijava PDV-a i dr.).
 • Upravljanje odnosima sa klijentima u vidu elektronskog planera obaveza.  

2. Programski modul: Kasa, za blagajnika

Potreban je samo onim školama ili vrtićima koji kroz proširenu delatnost prodaju neku robu ili uslugu (prodavnica, djački klub, prodaja hrane, prodaja udžbenika, auto škola…). Ako škola ili vrtić nema registrovanu proširenu delatnost ovaj modul im nije potreban. Ovaj programski modul omogućava sledeće:

 • Kasa je programski modul za praćenje rada u maloprodaji sa podrškom za fiskalne uredjaje. Program je u potpunosti prilagodjen svim vrstama maloprodaje robe i usluga u školama i vrtićima i u svakom trenutku omogućava uvid u stanje zaliha i ostvareni dnevni pazar.
 • Program Vam na vrlo jednostavan način nudi mogućnost promene cena ili naziva artikala tako da nemate potrebu da to radite ručno na fiskalnoj kasi. Takođe, zaduženje radnika i obračun dnevnog pazara se kreiraju automatski, dostupni su u svakom trenutku, čime se štedi Vaše vreme.
 • U svakom trenutku možete videti izveštaje o prodaji, trenutnom stanju zaliha i dr., na osnovu kojih možete planirati nabavku i pratiti prodaju, a koji se automatski arhiviraju na kraju dana.
 • Program je koncipiran tako da samo administrator (direktor, šef računovodstva) ima privilegije da vidi sve u programu. Više nivoa sigurnosti omogućiće Vam da se zaštitite od svih mogućih malverzacija. Za veći broj zaposlenih program automatski sračunava zaduženje po radniku što Vam omogućava da svakog dužite ponaosob.

Šef računovodstva na svom računaru dobija tri programska modula:

1. Programski modul: Škola, za šefa računovodstva

Prati celokupno poslovanje svih segmenata škole ili vrtića. Potreban je i blagajniku kao i šefu računovodstva. Omogućava sledeće: 

 • Upravljanje korisnicima programa i njihovim privilegijama za rad u programu. Čak i na jednom računaru mogu raditi više korisnika svako sa svog naloga.
 • Upravljanje partnerima i svim informacijama vezanih sa partnere (adreserabatidugovanjapotraživanjasaldo i dr.). Mogu da se unesu svi podaci  firmi sa kojima škola ili vrtić posluju (pib, matični broj, žirot račun, adesa…) 
 • Program  automatski  jednim klikom, za unete podatke o potencijalnom partneru,  proverava da li im je račun u blokadi.
 • Upravljanje proizvodima (kategorije proizvodasirovineuslugamagacini i dr.) i uslugama. Veliki broj škola kroz proširenu delatnost pruža usluge ili ima prodaju proizvoda.
 • Upravljanje dokumentima obuhvata sva dokumenta koja se koriste u poslovanju škole ili vrtića (račun, predračun, rezervacija, revers i dr.)
 • Upravljanje izvodima iz banaka i dnevnikom blagajne.
 • Upravljanje PDV-om i pratećom dokumentacijom (knjiga ulaznih računa, knjiga primljenih računa, poreska prijava PDV-a i dr.).
 • Upravljanje odnosima sa klijentima u vidu elektronskog planera obaveza.  

2. Programski modul: Finansije, za šefa računovodstva

Potreban je samo šefu računovodstva i omogućava sledeće: 

 • Knjiženje svih promena u robnom delu.
 • Sastavljanje bilansa stanjabilansa uspehazaključnog listatokova gotovine i dr.

3. Programski modul: Osnovna sredstva, za šefa računovodstva

Potreban je samo šefu računovodstva i omogućava sledeće : 

 • Vođenje celokupne evidencije osnovnih sredstava na jednom mestu
 • Vođenje evidencije nabavkeamortizacijedodatnih ulaganja i otpisa sredstava.

Probajte besplatno:

Kontaktirajte nas i mi ćemo Vam poslati instalaciju kako bi ste probali ceo program za računovodstvo ili neki njegov deo. U mail-u navedite koji Vas moduli zanimaju.

Želimo da izbegnemo neugodan osećaj kod kupca da je dobio nešto što ne ispunjava njegova očekivanja.

Uverite se u kvalitet: Programa za Računovodstvo,  pre kupovine.