Филолошки факултет коначно бира декана

На седници наставно-научног већа тајним гласањем биће одлучено која ће од две професорке, Ива Драшкић Вићановић или Биљана Дојчиновић, убудуће руководити овом високообразовном установом. После готово две године чекања Филолошки

Pročitajte više
Postavite komentar

Највише факултета наставу организовало комбинованим моделом

БЕОГРАД –  Анкета о организацији наставе на факултетима у Србији показала је да је настава у јесењем семестру школске 2020/21. године организована 59,6 одсто комбинованим моделом, 38,6 одсто у потпуности

Pročitajte više
Postavite komentar