Elektronsko školsko zvono

Kako radi?

Automatsko muzičko školsko zvono je potpuno automatizovani sistem koji zvoni po rasporedu zvonjenja škole. 

 

Monitori, koji su postavljeni u hodnicima škole, prikazuju informacije o tačnom vremenu, datumu, vremenu koje je preostalo do završetka odmora ili časa, ime škole, logo, kontakt informacije, pokretne poruke dobrodošlice, obaveštenja i druge informacije.

Na svakom odmoru izmedju časova automatsko školsko zvono pusta pažljivo odabranu muziku …

Elektronsko školsko zvono u funkciji:

Monitori ili televizori se montiraju u hodnicima škole.

Računar sa elektronskim uredjajem je smešten u prostoriji sa ograničenim pristupom.

Za vreme odmora, izmedju časova, elektronsko školsko zvono pusta odabranu muziku.

Video klip prikazuje hodnik i kancelariju škole za vreme odmora, izmedju dva časa. Monitori u hodniku obaveštavaju učenike, a monitor u kancelariji nastavnike. Za vreme odmora u hodniku se čuje muzika.

Prikazane informacije
automatskog elektronskog školskog zvona:

Softver elektronskog školskog zvona učenicima prikazuje puno korisnih informacija: vreme, datum, preostalo vreme do kraja časa ili odmora, pokretne poruke i obaveštenja …

Boja pozadine ekrana se menja: zelena je za vreme odmora, crvena za vreme časa, žuta kada je ostalo manje od 2 minuta do kraja odmora, siva za vreme pauze i plava za vreme raspusta. Za vreme odmora program školskog zvona pusta pažljivo odabranu muziku.

Veoma lako možete prilagoditi softver svojim potrebama, promeniti ime škole i kontakt podatke, dodati muziku po sopstvenom izboru, promeniti rasporede časova…

Probajte besplatno:

Kontaktirajte nas i mi ćemo Vam poslati link kako biste skinuli program sa ograničenjem od 30 dana rada.

Dobićete besplatan operativni sistem sa ubačenim programom: automatsko elektronsko školsko zvono.

Uverite se u kvalitet pre kupovine.

Ako procenite da Vam program ne odgovara možete da nastavite da koristite besplatan operativni sistem.

Podešavanja programa školskog zvona je veoma jednostavno i intuitivno….

Besplatno skinite softver
elektronskog školskog zvona:

Kontaktirajte nas i mi ćemo Vam poslati link za skidanje programa: automatsko elektronsko školsko zvono

– skinite ISO fajl

– narežite ISO fajl na DVD disk

– ubacite disk u DVD čitač računara

– restartujte računar i boot-ujte sa DVD-ja

– instalirajte operativni sistem kliknuvši nekoliko puta na: Next

– naš softver: automatsko elektronsko zvono,  je već ubačen u instalaciju i pokreće se samostalno

Podešavanje softvera
elektronskog zvona:

Podešavanje programa: automatsko elektronsko zvono je veoma lako i intuitivno.

Unesite nove rasporede časova, predjite sa jednog na drugi raspored, promenite logo škole, imena intervala, trajanje zvona, zvuk zvona, pokretna obaveštenja, poruke dobrodošlice …

Povezivanje sistema:

 

Montiranje i povezivanje celog sistema elektronskog zvona je manje komplikovano od instaliranja računara i video projektora….

 

Povezivanje sistema podrazumeva:

– Elektro povezivanje elektonskog školskog zvona

– Mehaničko povezivanje, odnosno montiranje na  zidovima škole

Električna montaža elektronskog
školskog zvona

Elektronski uredjaj se povezuje sa prekidačem na kome dežurni učenici zvoni ručno.

Računar se povezuje sa elektronskim uredjajem preko serijskog ili usb porta…

Mehanička montaža na zidovima
škole

Koristite metalne držače veće nosivosti, kako biste montirali monitore ili televizore na zidovima škole.

Za fiksiranje kablova se koriste plastične obvojnice ili kanalice.

Elektronsko školsko zvono:

4 godine rada bez i jednog kvara…

Zadovoljni korisnik je naš glavni cilj, preporuka je naša najjača reklama.

Činjenica da nismo imali ni jedan jedini kvar u četiri godine neprekidnog rada bez isključivanja, nije slučajnost, niti kombinacija srećnih okolnosti, već rezultat pažljivog proektovanja…

Zadovoljni korisnici:

Automatsko elektronsko školsko zvono je ugradjeno u preko 100 škola u Srbiji i okolnim zemljama:

Probajte besplatno:

Kontaktirajte nas i mi ćemo Vam poslati link kako biste skinuli program sa ograničenjem od 30 dana rada.

Dobićete besplatan operativni sistem sa ubačenim programom: automatsko elektronsko školsko zvono.

Želimo da izbegnemo neugodan osećaj kod kupca da je dobio nešto što ne ispunjava njegova očekivanja.

Uverite se u kvalitet Elektronskog Školskog Zvona pre kupovine .

Ako procenite da Vam program ne odgovara možete da nastavite da koristite besplatan operativni sistem bez ikakvih obaveza prema nama.