Akt o proceni rizika, plan tehničke zaštite i ugovor o održavanju video nadzora

Kako se prilagoditi promenama zakona, imati legalni video nadzor i potrebnu dokumentaciju?

Akt o proceni rizika, tačnije akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja je osnovni dokumenat koji mora da ima svaka škola ili vrtić.

Propisan je Zakonom o privatnom obezbedjenju (“Sl. glasnik RS” broj 104/2013 i 42/2015).

U skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2013 , 42/2016 i 87/2018) definisana je obaveza privrednih društava da realizuju procenu rizika kao bazični dokument koji prethodi daljim radnjama kao što su planiranje obezbeđenja sa planom tehničke zaštite, projektovanje, izvođenje, nadzor, servisiranje i održavanja opreme za tehničku zaštitu.

Nije dozvoljena, odnosno nije legalna upotreba tehničkih sistema zaštite (video nadzor, protiv-provalni alarm, sistemi za kontrolu pristupa, biometrija, GPS sistemi za praćenje vozila i drugi) ukoliko isti nisu predviđeni procenom rizika i detaljno obradjeni u planu obezbeđenja. Sistemi fizičke i tehničke zaštite izvedeni i angažovani bez prethodne procene rizika ne mogu imati svoju funkcionalnu primenu jer nisu usaglašeni sa zakonom, a ujedno predstavljaju i rizik po korisnika jer se kroz njih vrši neovlašćeno snimanje, profilisanje i prikupljanje podataka o zaposlenim, klijentima, posetiocima i trećim licima.

Dakle svaka škola će morati da poseduje:

  • Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i  poslovanja
  • Plan Tehničke zaštite.
  • Projekat Tehničkog obezbedjenja
  • Nadzor
  • Ugovor o održavanju video nadzora

1. Akt o proceni rizika zaštiti licaimovine i  poslovanja:

Akt o proceni rizika je početni i krovni dokumenat koje može da izradi lice sa odgovarajućom licencom. Ovaj dokumenat se obnavlja na tri godine u slučaju da je škola renovirana, dogradjena ili ako su se promenile neke druge okolnosti.

Aktom o proceni rizika se vrši kategorizacija škole. Većina škola će biti smeštena u treću kategoriju.

U Aktu o proceni rizika se razmatra  zemljište na kojem se nalazi škola, procenjuje verovatnoća da dodje do klizišta ili poplave, takodje se razmatra način grejanja škole i uticaj načina grejanja na bezbednost škole, analiziraju se dosadašnji bezbedonosti problemi koji su se dešavali u školi, provable, kradje… Takodje se procenjuje  da li je školi potreban alarmni sistem, video nadzor, broj potrebnih kamera video nadzora, potrebna mehanička zaštita, zaštita internet mreže …

Ovaj dokumenat je uopšten i u njemu se ne specificira tip alarmnog sistema ili tip kamera koji će biti korišćen već se samo nabrajaju sistemi zaštite koji su potrebni školi ili vrtiću. Detalji su ostavljeni sledećem dokumentu koji je takodje potreban i koji razradjuje Akt o proceni rizika, a to je: Plan tehničke zaštite.

2. Plan tehničke zaštite :

Plan tehničke zaštite je dokumenat koji se pravi na osnovu Akta o proceni rizika. Može da ga napravi lice sa odgovarajaćom licencom.

Ovaj dokumenat razradjuje akt o proceni rizika tako što se navodi koji model kamera i dvr-a će se koristiti, koja tip alarmne centrale će biti postavljen, koji tipovi senzora. Svaka ugradjena komponenta: kamera, dvr, alarmna centrala mora da ima sertifikat koji se prilaže u ovom dokumentu.

3. Projekat tehničkog obezbedjenja :

Podrazumeva projekat video nadzora, alarmnog i protiv provalnog sistema.

4. Montaža i puštanje u rad :

Video nadzor treba da bude realizovan u skladu sa Planom tehničke zaštite koji je predvidjen u Aktu o proceni rizika.

Može se postaviti samo oprema koja ima sertifikat tj. mora birti u skladu sa pravilnikom o izboru tehničke opreme. Ne mogu se postavljati bilo kakve kamere. Savet je da pre izbora kamera škola testira sve tipove kamera koje vam firma nudi. Obavezno testirajte snimak kamere u noćnim uslovima.  Drugi savet je da kamere imaju detekciju prisustva osobe, ne samo detekciju pokreta što će olakšati pretraživanje dugačkih snimaka. Kamere treba da imaju mogućnost snimanja samo kada se desi pokret kako bi ste izbegli čuvanje velikih fajlova I smanjili protok podataka kroz mrežu.

Kako bi škola prošla što povoljnije sadržaj Akta o proceni rizika i Plana tehničke zaštite je potrebno prilagoditi postojećem stanju u školi u što je moguće većoj meri. Stare analogne kamere ne mogu dobiti sertifikat i moraju se zameniti jer ne mogu biti predvidjene Planom tehničke zaštite. Obratite pažnju da nove kamere imaju odgovarajuće sertifikate koji će biti navedeni u:  Planu tehničke zaštite.

Stare analogne kamere je najeftinije izameniti AHD kamerama koje imaju sertifikate a koriste već postojeće  koaksijalne kablove. Drugim rečima deo starog video nadzora možete nastaviti da koristite. AHD sistem predstavlja idealno rešenje kod zamene postojećeg starog analognog sistema. Zamenite stare analogne kamere novim neuporedivo boljim digitalnim AHD kamerama, ali zadržiti postojeće koaksijalne kablove i uštedite na radovima kod skidanja i postavljanja kablova kao i na ceni novih kablova. Ako i odlučite da postavite potpuno nov sistem sa digitalnim IP kamerama, naš savet je da zadržite instalaciju sa koaksijalnim kablovima,  zamenite stare kamere  novim AHD kamerama i povećate ukupnu pokrivenost u školi ili vrtiću.

Sledeći savet je da se pre postavljanja kamera cela škola pokrije internet mrežom, tj. da se izvrši strukturno kabliranje kvalitetnim utp kablovima. Ista mreža treba da omogući internet u svim učionicama škole I da omogući postavljanje IP kamera.

Video nadzor može ugraditi samo lice koje ima odgovarajuću licencu. Nakon puštanja u rad video nadzora koji je uradjen na osnovu Plana tehničke zaštite lice koje je ugradilo video nadzor nosi dokumentaciju o video nadzoru u policiju.

5. Nadzor nad montiranom tehničkom zaštitom :

Nadzor koji vrši licencirana firma utvrdjuje da li je montaža izvršena u skladu sa projektom. Ne može biti angažovana ista firma koja je ugradila video nadzor.

6. Ugovor o održavanju video nadzora :

Ugovor o održavanju video nadzora se potpisuje sa licem koje ima odgovarajuću licencu.

Ugovorom se lice obavezuje da jednom godišnje dodje, pregleda sistem i dokumentaciju odnese u policiju. Nešto slično kao tehnički pregled kod automobila. U slučaju kvara to lice je dužno da se pojavi u razumnom roku 2-3 dana i da kvar odkloni. Ako se je npr. pokvarila kamera kojoj je istekla garancija škola ili vrtić je obavezna da kupe novu. Firma sa kojom je škola/vrtić potpisala ugovor o održavanju naplaćuje dolazak i odklanjanje kvara.

Škola je dužna da čuva bezbedno kopije svih snimaka za poslednjih 10 godina. Zbog veličine snimka savet je da IP kamere snimaju samo onda kada je detektovan pokret.

Sve tri licence su posebne: licenca za pisanje  akta o proceni rizika, licenca za pisanje plana tehničke zaštite kao i licenca za montažu i održavanje video nadzora. Preporuka je da uzmete firmu koja školi može pružiti kompletnu uslugu i ostvarite popust.

U dogovoru sa firmom koja školi obezbedjuje dokumentaciju treba voditi računa da se ispoštuje zakonska forma ali da se školi ne nametnu troškovi koje ne može ispuniti.

Cene :

Ukupna cena za svu dokumentaciju se kreće od 1.500 e do 3.000 e.  Dokumentaciju obuhvata:

-Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i  poslovanja,

-Plan tehničke zaštite ,

-Projekat tehničkog obezbedjenja i

-Nadzor

 

Cena kvalitetnih unutrašnji IP kamera iznosi oko 100e, a spoljašnjih IP kamera oko 150e. Pre kupovine ih detaljno testirajte. Preporučene marke su: HikVison i Dahua.

Cena alarmnog Sistema je oko 500e. Preporučena marka za alarm je: Paradox.

Želite  besplatan savet?

Želite da uporedite ponudu koju ste dobili od nekog drugog sa našom?

Kontaktirajte nas.

Možemo Vam izraditi Akt o proceni rizika i Plan tehničke zaštite koji je prilagodjen postojećem stanju u Vašoj školi.

Možemo Vam pomoći  da osavremenite Vaš video nadzor uz minimalna ulaganja.