Akt o proceni rizika, plan tehničke zaštite i ugovor o održavanju video nadzora

Kako se prilagoditi promenama zakona, imati legalni video nadzor i potrebnu dokumentaciju?

 

 

Akt o proceni rizika, tačnije akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja je osnovni dokumenat koji mora da ima svaka škola.

Propisan je Zakonom o privatnom obezbedjenju (“Sl. glasnik RS” broj 104/2013 i 42/2015).

skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2013 , 42/2016 i 87/2018) definisana je obaveza privrednih društava da realizuju procenu rizika kao bazični dokument koji prethodi daljim radnjama kao što su planiranje obezbeđenja sa planom tehničke zaštiteprojektovanjeizvođenjenadzorservisiranje i održavanja opreme za tehničku zaštitu. 

        Nije dozvoljenaodnosno nije legalna upotreba tehničkih sistema zaštite (video nadzorprotiv-provalni alarm, sistemi za kontrolu pristupabiometrija, GPS sistemi za praćenje vozila i drugiukoliko isti nisu predviđeni procenom rizika i detaljno obrađeni u planu obezbeđenjaSistemi fizičke i tehničke zaštite izvedeni i angažovani bez prethodne procene rizika ne mogu imati svoju funkcionalnu primenu jer nisu usaglašeni sa zakonom, a ujedno predstavljaju i rizik po korisnika jer se kroz njih vrši neovlašćeno snimanjeprofilisanje i prikupljanje podataka o zaposlenimklijentimaposetiocima i trećim licima. 

Dakle svaka škola će morati da poseduje:

  • Akt o proceni rizika zaštiti licaimovine i  poslovanja
  • Plan Tehničke zaštite
  • Ugovor o održavanju video nadzora

 

.

1. Akt o proceni rizika zaštiti licaimovine i  poslovanja:

Akt o proceni rizika je početni i krovni dokumenat koje može da izradi lice sa odgovarajućom licencom. Ovaj dokumenat se obnavlja na tri godine u slučaju da je škola renovirana, dogradjena ili ako su se promenile neke druge okolnosti.

U Aktu o proceni rizika se razmatra  zemljište na kojem se nalazi škola, procenjuje verovatnoća da dodje do klizišta ili poplave, takodje se razmatra način grejanja škole i uticaj načina grejanja na bezbednost škole. Takodje se procenjuje  da li je školi potreban alarmni sistem, protiv požarni sistem, video nadzor, broj potrebnih kamera video nadzora, koliko treba da se čuvaju snimci …

Ovaj dokumenat je uopšten i u njemu se ne specificira tip alarmnog sistema ili tip kamera koji će biti korišćen već se samo nabrajaju sistemi zaštite koji su potrebni školi ili vrtiću. Detalji su ostavljeni sledećem dokumentu koji je takodje potreban i koji razradjuje Akt o proceni rizika, a to je: Plan tehničke zaštite.

2. Plan tehničke zaštite :

Plan tehničke zaštite je dokumenat koji se pravi na osnovu Akta o proceni rizika. Može da ga napravi lice sa odgovarajaćom licencom.

Ovaj dokumenat razradjuje akt o proceni rizika tako što se navodi koji model kamera i dvr-a će se koristiti, koja tip alarmne centrale će biti postavljen, koji tipovi senzora. Svaka ugradjena komponenta: kamera, dvr, alarmna centrala mora da ima sertifikat koji se prilaže u ovom dokumentu.

3. Montaža i puštanje u rad :

Video nadzor treba da bude realizovan u skladu sa Planom tehničke zaštite koji je predvidjen u Aktu o proceni rizika.

Kako bi škola prošla što povoljnije sadržaj Akta o proceni rizika i Plana tehničke zaštite je potrebno prilagoditi postojećem stanju u školi u što je moguće većoj meri. Stare analogne kamere ne mogu dobiti sertifikat i moraju se zameniti jer ne mogu biti predvidjene Planom tehničke zaštite. Obratite pažnju da nove kamere imaju odgovarajuće sertifikate koji će biti navedeni u:  Planu tehničke zaštite.

Najeftinije ih je zameniti AHD kamerama koje imaju sertifikate a koriste već postojeće  koaksijalne kablove. Drugim rečima deo starog video nadzora možete nastaviti da koristite. AHD sistem predstavlja idealno rešenje kod zamene postojećeg starog analognog sistema. Zamenite stare analogne kamere novim neuporedivo boljim digitalnim AHD kamerama, ali zadržiti postojeće koaksijalne kablove i uštedite na radovima kod skidanja i postavljanja kablova kao i na ceni novih kablova. Ako i odlučite da postavite potpuno nov sistem sa digitalnim IP kamerama, naš savet je da zadržite instalaciju sa koaksijalnim kablovima,  zamenite stare kamere  novim AHD kamerama i povećate ukupnu pokrivenost u školi ili vrtiću.

Video nadzor može ugraditi samo lice koje ima odgovarajuću licencu. Nakon puštanja u rad video nadzora koji je uradjen na osnovu Plana tehničke zaštite lice koje je ugradilo video nadzor nosi dokumentaciju o video nadzoru u policiju.

 

4. Ugovor o održavanju video nadzora :

Ugovor o održavanju video nadzora se potpisuje sa licem koje ima odgovarajuću licencu.

Ugovorom se lice obavezuje da jednom godišnje dodje, pregleda sistem i dokumentaciju odnese u policiju. Nešto slično kao tehnički pregled kod automobila. U slučaju kvara to lice je dužno da se pojavi u razumnom roku 2-3 dana i da kvar odkloni. Ako se je npr. pokvarila kamera kojoj je istekla garancija škola ili vrtić je obavezna da kupe novu. Firma sa kojom je škola/vrtić potpisala ugovor o održavanju naplaćuje dolazak i odklanjanje kvara.

 

Sve tri licence su posebne: licenca za pisanje  akta o proceni rizika, licenca za pisanje plana tehničke zaštite kao i licenca za montažu i održavanje video nadzora. Preporuka je da uzmete firmu koja školi može pružiti kompletnu uslugu i ostvarite popust.

Želite  besplatan savet?

Želite da uporedite ponudu koju ste dobili od nekog drugog sa našom?

Kontaktirajte nas.

Možemo Vam izraditi Akt o proceni rizika i Plan tehničke zaštite koji je prilagodjen postojećem stanju u Vašoj školi.

Možemo Vam pomoći  da osavremenite Vaš video nadzor uz minimalna ulaganja.